Φροντίζετε καθημερινά τον εσώτερο εαυτό!

Η ανυπόμονη αναζήτηση της προστασίας και της εξασφάλισης εκ των έξω παραμελώντας τα εκ των έσω έχει ως αποτέλεσμα τη διαιώνιση της προσωπικής ταλαιπωρίας και ανησυχίας. Αν κάτι είναι πανάκεια αυτό είναι η καθημερινή φροντίδα του εσώτερου εαυτού.


Featured Posts
Recent Posts