Αδύνατη η ψυχοθεραπεία δίχως αυτοαποκάλυψη.

Ως επί το πλείστων, τα λόγια και οι σκέψεις του θεραπευόμενου είναι εκ διαμέτρου αντίθετα στο περιεχόμενο. Ένας επιδέξιος ψυχολόγος μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα ερχόμενα από σκέψεις που δεν εξωτερικεύονται. Πίσω από την ασυνάρτητη φλυαρία κρύβονται σκέψεις και ανησυχίες αφόρητες. Συχνά, συμβαίνει ο θεραπευόμενος να δυσαρεστείται και να διαμαρτύρεται στην αυτοαποκάλυψη του εσώτερου ευτού. Όμως, σε αυτή την αυτοαποκάλυψη εδράζεται η ψυχοθεραπευτική εργασία.


Featured Posts
Recent Posts