Δημιουργία για καλή ψυχική υγεία.

Διαθέστε το χρόνο και τις μέρες σας δημιουργικά, όχι φλυαρώντας άκοπα. Η φλυαρία είναι ένδειξη υστέρησης ψυχικού ερείσματος και βάθους. Σε αυτή την υστέρηση οφείλονται αρκετές επιπολαιότητες του νου και ταραχές της ψυχής. Αν πιάνετε τον εαυτό σας να φλυαρεί για ασήμαντα ζητήματα προκαλέστε και προσκαλέστε τον σε πνευματική δραστηριότητα, σκέψεις και συζητήσεις με βάθος, και έμπρακτη εκδήλωση αρετής.


Featured Posts
Recent Posts