Σε όποιον αρέσετε..!

Σε όποιον αρέσετε, για τους άλλους δεν θα μπορέσετε, και καλύτερα ούτε να το προσπαθήσετε..μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μοιραία μία προσπάθεια να γίνουμε αρεστοί και βολικοί για τους άλλους.. μην μπείτε σε κόπο ούτε σε περιπέτιες..αυτό σας συμβουλεύω!


Featured Posts
Recent Posts