Η ψυχοθεραπεία αποτελεσματικότερη από τη φαρμακοθεραπεία.

Επιτέλους, νέα έρευνα επιβεβαιώνει την πεποίθησή μου ως ψυχολόγος ότι τα φάρμακα δεν πρέπει να είναι πρώτη επιλογή για την θεραπεία των ψυχικών προβλημάτων. Η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση αποδεικνύεται ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη.

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=449341


Featured Posts
Recent Posts