Διαλογισμός κατά της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες.


Διαλογισμός, ένα πρόσθετο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στην ψυχοθεραπεία για την αντιμετώπιση της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (PTSD).


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Copyright © 2014 by Dr. Maria Smaga. All rights reserved.

  • Instagram
  • b-facebook