Διαλογισμός κατά της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες.


Διαλογισμός, ένα πρόσθετο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στην ψυχοθεραπεία για την αντιμετώπιση της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες (PTSD).


Featured Posts
Recent Posts