Τα παιδιά θα κάνουν αυτό που κάνεις.


Τα παιδιά διαμορφώνουν τα πρότυπά τους, τα μαθαίνουν και τα παγιώνουν μέσω της μίμησης. Η συμπεριφορά τους επηρεάζεται από την συμπεριφορά των ατόμων που τους προκαλούν δέος και θαυμασμό. Αυτά τα άτομα συνήθως είναι οι γονείς και πολύ συχνά, δυστυχώς, το αποτύπωμά που αφήνουν πάνω τους είναι καθοριστικό και καταλητικό..συμβάλει άμεσα στο παίξιμο ρόλων και στην υιοθέτηση δυσλειτουργικών, βλαβερών συμπεριφορών. Πολύ εύστοχα το βίντεο του Αυστραλέζικου οργανισμού NAPCAN (National Association for Prevention of Child Abuse and Neglect) αποτυπώνει αυτή την επιρροή.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Copyright © 2014 by Dr. Maria Smaga. All rights reserved.

  • Instagram
  • b-facebook