Χρήση γονεϊκής εξουσίας και "μηχανισμοί αντιμετώπισης εξουσίας"


Στα σεμινάρια ΕΑΓ που διοργανώνω και διεξάγω παρουσιάζω αρκετές και αποδεδειγμένα δραστικές πρακτικές και δεξιότητες επικοινωνίας στις οποίες εκπαιδεύονται οι γονείς προκειμένου να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην διαχείριση προβλημάτων και συγκρούσεων που προκύπτουν στη σχέση τους με τα παιδιά τους. Ίσως όμως, το σημαντικότερο όλων είναι ότι οι γονείς βοηθιούνται στο να Ξε-μάθουν αναποτελεσματικές τακτικές όπως η χρήση εξουσίας στα παιδιά τους η οποία αποτελεί μέθοδο προσέγγισης «Νίκης-Ήττας» προκαλώντας επιπλέον προβλήματα στη μία ή και στις δυο πλευρές.

Τα παιδιά, στην επιβολή λύσης των γονιών τους οι οποίοι χρησιμοποιούν την γονεϊκή τους εξουσία (π.χ., εκφοβισμό, πειθαναγκασμό, τιμωρία), απαντούν με έναν από τους τρεις «Μηχανισμούς Αντιμετώπισης» της εξουσίας.. «Πάλη», «Φυγή», «Υποταγή». Γνωρίζουμε ότι αυτές οι αντιδράσεις είναι παγκόσμιες. Επίσης, γνωρίζουμε ότι η χρήση οποιασδήποτε μορφής εξουσίας, μακροπρόθεσμα, είναι αναποτελεσματική στην επίλυση προβλημάτων και φυσικά συνοδεύεται από έναν αριθμό αρνητικών συνεπειών που επωμίζονται οι εμπλεκόμενοι με κυριότερο την αποδυνάμωση του δεσμού.

Δεν είναι κακό να κατέχετε εξουσία. Είναι επιβλαβές όμως να τη χρησιμοποιείτε για την επίλυση προβλημάτων στη σχέση σας με το παιδί σας.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Copyright © 2014 by Dr. Maria Smaga. All rights reserved.

  • Instagram
  • b-facebook